page-title-area

54 140 01 Gyógypedagógiai segítő munkatárs

(E-001002/2015/A021)

A Gyógypedagógiai segítő munkatárs részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munka előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán kívüli és intézményen kívüli foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. Közreműködik a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási feladatokban. A gyógypedagógus, konduktor útmutatásai alapján ellátja az egyes sajátos nevelési igény-specifikus, fogyatékosság-specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat. Felügyeli, kíséri tanulókat vagy csoportokat. Gondozási feladatokat végez, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában, valamint a közösen végezhető munkatevékenységekben. Közreműködik a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének előkészítésében, szervezésében, segít a lebonyolításban. Betartja a titoktartási kötelezettséget. Munkáját a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyekkel, családtagjaikkal, és más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

A képzés időtartama:

6 hónap (heti 2 képzési nappal)

A képzés díja

195.000 Ft + a komplex szakmai vizsga díja

A szakképesítéssel rendelkező képes:

 • olvasott, írott köznyelvi és szakmai szöveget megérteni,
 • köznyelvi és szakmai szöveget írni,
 • információk gyűjtésére,
 • empátiára, toleranciára,
 • adekvát kommunikációra,
 • konfliktusmegoldásra,
 • a szabadidős tevékenységek önálló szervezésére,
 • gondozási, önkiszolgálási feladatok irányítására,
 • munkatevékenységek szervezésére, megvalósítására,
 • hatékony munkára a gyógypedagógussal együttműködve,
 • nevelési módszerek megválasztására, alkalmazására,
 • a szabadidős tevékenységek önálló szervezésére,
 • foglalkozások eszközeinek előkészítésére,
 • gondozási, önkiszolgálási feladatok irányítására,
 • differenciált bánásmódra,
 • a különleges bánásmódot igénylő gyermek felismerésére,
 • a gyógypedagógus által kijelölt feladatok végrehajtására,
 • ügyeleti és kísérési feladatok ellátására,
 • munkatevékenységek szervezésére, megvalósítására,

A képzés moduljai:

 • 11464-16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok
 • 11465-12 Általános gyógypedagógiai feladatok
 • 11466-12 Speciális gyógypedagógiai feladatok
 • 11498-12 Foglalkoztatás I. (német nyelv)
 • 11499-12 Foglalkoztatás II. (munkajogi ismeretek)
 • 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság

A képzés megkezdésének feltételei:

 • érettségi végzettség
 • egészségügyi alkalmasság